Zdolność kredytowa po nowemu

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, opublikował zalecenia dla banków by zdolność przyszłych kredytobiorców wyliczać z uwzględnieniem raty przy stopie procentowej powiększonej o 5 punktów procentowych. Dodatkowo dla standardowego klienta rata kredytu hipotecznego nie będzie mogła przekroczyć 40% dochodu rozporządzalnego.

W praktyce oznacza to, że zdolność kredytowa, jeżeli banki zastosują nowe zasady spadnie drastycznie. Według wyliczeń dla stawki WIBOR 3M na dzień 11.03.2022 roku, osoba zarabiająca średnią krajową będzie mogła pozwolić Sobie na około 150 000 zł kredytu. Jeżeli stopy procentowe dalej będą rosły, a takie są przewidywania to zdolność kredytowa zmaleje jeszcze bardziej. Wyliczenia co do zdolności kredytowej przedstawia poniższa tabela:

zdolność kredytowa

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pisze wprost:

W tym kontekście, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania na rynku kredytów hipotecznych oraz w świetlestwierdzonych praktyk stosowania Rekomendacji S przez banki w omawianym zakresie, organ nadzoru zaleca, żeby w procesie oceny zdolności kredytowej wszystkie banki przyjmowały minimalną zmianę poziomu stopy procentowej o 5 p.p. Zalecenie to mieści się w spektrum rozwiązań przewidzianych w Rekomendacji.​

Sytuacja na pierwszy rzut oka wydaje się beznadziejna i może przekreślić wiele marzeń o własnej nieruchomości, jednak w dalszej części regulator pisze:

Intencją nadzoru jest, żeby banki dołożyły jak największych starań w celu skutecznego uatrakcyjnienia i promocji oferty w zakresie kredytu o okresowo stałej stopie procentowej oraz wprowadzenia docelowo do swojej oferty kredytu o stopie procentowej stałej dla całego okresu kredytowania. Istotnym jest też, by oferta ta stanowiła realną alternatywę dla klientów zainteresowanych kredytem hipotecznym

Wnioskować więc można, że wprowadzenie nowych zaleceń może spowodować, że banki ograniczą liczbę klientów i w kolejnym kroku zdecydują się na wprowadzenie kredytu o stałej stopie w całym okresie kredytowania.

Dla zainteresowanych zostawiam link do dokumnetu UKNF: