IWN WYCENA
Jak wygląda proces wyceny nieruchomości

WYCENA RUCHOMOŚCI

Dla Naszych Klientów wykonujemy wyceny:

wycena maszyn

Maszyn

wycena urządzeń

Urządzeń

wycena surowców

Surowców

Wycena Ruchomości

Innych ruchomości

Wyceny wykonujemy w szczególności dla

Wycena ruchomości

Przedsiębiorstw

W celu określenia wartości środków trwałych i obrotowych dla celów księgowych, sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz innych celów określonych przez zlecającego.

Podział Majątku

Osób Fizycznych

W celu określenia wartości majątku dla potrzeb związanych z podziałem, sprawami spadkowymi, sprzedażą, najmem oraz określeniem wartości powstałych szkód.

Wycena dla celów podatkowych

Celów podatkowych

W celu określenia wartości ruchomości jako podstawy określenia wysokości podatku, akcyzy, cła lub innych wymaganych opłat, dla których konieczne jest określenie wartości.

Co warto przygotować do wyceny?

Faktura

Dowód zakupu

Faktura, paragon lub inne potwierdzenie transakcji.

umowa

Umowy

Umowy najmu,dzierżawy

dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

Książki serwisowe, protokoły etc.

Masz pytania?