Czy najem nieruchomości mieszkalnych staje się nieopłacalny?

Przez wzrost stóp procentowych, rosną raty kredytów hipotecznych. Regularnie wraz ze wzrostem rat kredytów powiększa się spłacana przez kredytobiorców część odsetkowa. Obecnie na rynku zaczyna dochodzić do pewnego rodzaju paradoksu, że bardziej opłaca się wynajmować nieruchomość niż spłacać kredyt.

Osoba, która chce zmienić miejsce zamieszkania i jednocześnie nie posiada środków na zakup nieruchomości, ma dwie możliwości – kupić nieruchomość na kredyt lub wynająć. W pierwszym przypadku zarabiającym na tej transakcji jest bank, który będzie miał dochód z odsetek i opłat bankowych. W drugim przypadku zarabiającym na transakcji będzie wynajmujący, pobierając czynsz. Do niedawna spora grupa osób wybierała finansowanie kredytem hipotecznym, argumentując to chęcią płacenia na poczet nieruchomości, zamiast dać zarobić wynajmującemu.

Wzrost stóp procentowych spowodował aktualnie sytuację, w której bardziej opłaca się wynajmować nieruchomości niż ponosić koszt odsetek. Dodatkowo, znajdujemy się w ciągłym cyklu podwyżek stopy referencyjnej, a kontrakty FRA na stopę procentową prognozują, że możemy spodziewać się przekroczenia poziomu stopy referencyjnej powyżej 5%. Na niekorzyść kredytujących przemawia również rosnąca inflacja, która wywiera nacisk na dalsze podwyżki stóp procentowych.

Wzrost stóp procentowych spowodował aktualnie sytuację, w której bardziej opłaca się wynajmować nieruchomości niż ponosić koszt odsetek. Dodatkowo, znajdujemy się w ciągłym cyklu podwyżek stopy referencyjnej, a kontrakty FRA na stopę procentową prognozują, że możemy spodziewać się przekroczenia poziomu stopy referencyjnej powyżej 5%. Na niekorzyść kredytujących przemawia również rosnąca inflacja, która wywiera nacisk na dalsze podwyżki stóp procentowych.

Bazując na cenach i stawkach najmu z trzeciego kwartału 2021 roku, które z mojej obserwacji nie uległy znaczącym zmianom, przygotowałem następujące wyliczenia. Można zaobserwować, że Kraków przestał być atrakcyjnym miastem do inwestowania. Jeżeli natomiast inwestor opierał swoje finansowanie na stawce WIBOR 6M to również Poznań i Wrocław wydają się mało atrakcyjne.

Wyliczenia przeprowadzono dla mieszkania wielkości 50 m2 z rynku wtórnego – jako reprezentującego typowe mieszkanie inwestycje na wynajem dla przedstawionych stawek ofertowych. Prezentowany kredyt obejmuje 100% wartości mieszkania – ma to na celu odwzorowanie kosztu kapitału inwestora.

Do roku połowy 2021, inwestor mógł zaciągnąć kredyt na nieruchomość, a czynsz z najmu bez problemu pokrywał ratę kapitałowo-odsetkową oraz koszty remontów i podatków. Obecnie czynsz najmu przestaje pokrywać część odsetkową raty. Może to w najbliższym czasie spowodować wzrost cen stawek najmu, wzrost podaży mieszkań na sprzedaż oraz mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości przez inwestorów korzystających z kredytów.

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości nie napawa optymizmem i wielu kupujących odwleka swoją decyzję co do zakupu. Potencjalne problemy z popytem na nieruchomości przy jednoczesnym zwiększeniu podaży mogą spowodować, że w najbliższym czasie zaobserwujemy obniżkę cen na rynku nieruchomości, co przy wzrostach cen transakcyjnych w ostatnich latach jest przez wiele osób oczekiwane. Sytuację może odmienić niespodziewany i znaczący wzrost inflacji, który spowodował ucieczkę inwestorów z gotówki w trwałe aktywa. W takiej sytuacji niewątpliwym beneficjentem byłby nieruchomości, czego przykładem mógł być ostatni rok.