Licytacje komornicze – Gdzie szukać? Zasady.

Skąd biorą się nieruchomości na licytacji

Pierwotnym źródłem ofert na licytacjach komorniczych są oczywiście długi ciążące na właścicielach oraz zniesienie współwłasności. Uczestnikiem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel oraz dłużnik, komornik pełni natomiast rolę prowadzącego. Całą procedurę doprowadzenia do licytacji komorniczej reguluje Kodeks Postępowania Cywilnego. Początek biegu zaczyna się od wierzyciela, który występuje o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Komornik w reakcji na wniosek wzywa dłużnika do zwrotu długu pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości oraz jednocześnie wnosi do sądu wieczystoksięgowego o wpis wszczęcia egzekucji w dziale III księgi wieczystej. Warto w tym miejscu dodać, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego lub ukończenia egzekucji, to komornik składa wniosek o wykreślenie w wpisu o wszczęciu egzekucji. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na komorniku. Zakładając, że dłużnik nie ureguluje zobowiązań komornik ogłasza co najmniej dwa tygodnie wcześniej termin opisu i oszacowania. Obwieszczenie o czynnościach pojawia się zgodnie z art. 945 par.2:

Tutaj uwaga dla inwestorów, zainteresowanych zakupem nieruchomości zadłużonej. Obeserwując na bieżąco poprzez stronę licytacje-komornik.pl - obwieszczenia o terminach opisu i oszacowania można dotrzeć do osób, które są w sytuacji gdy sprzedaż przed licytacją i uregulowanie zadłużenia może im znacząco pomóc. Posiadając dane z obwieszczenia z dotarciem do tych dłużników nie powinno być problemów. Przygotować należy się natomiast na ciężką rozmowę, właściciel nieruchomości musi opowiedzieć inwestorowi o swoich długach aby ten mógł przygotować się do transakcji. Warunkiem zakupu takiej nieruchomości jest uregulowanie wszelkich obciążeń i tym samym porozumienie się z wierzycielami. Taka sytuacja jest opłacalna dla obu stron, aczkolwiek muszą zadziać się następujące rzeczy by miała sens: wartość zadłużenia nie może przekraczać wartości nieruchomości lub wierzyciel ustalić szczególne warunki spłaty, które pozwolą zwolnić nieruchomość i zakończyć egzekucję po zakupie. najlepiej jest wynegocjować wydanie nieruchomości i wymeldowanie przed aktem notarialnym. przed transakcją należy porozumieć się z komornikiem. Po umorzeniu egzekucji to na komorniku ciąży obowiązek wykreślenia wpisów w dziale III.

Wycena nieruchomości wrocław

W przypadku opisanym w punkcie pierwszym gdy kwota zadłużenia przekracza wartość nieruchomości, a wierzyciel jest jeden. Istnieje możliwość porozumienia się z wierzycielem i tym samym pomóc dłużnikowi zawrzeć ugodę, w której cena nieruchomości zostanie przekazana na rachunek wierzyciela, który w zamian umarza dług lub pomniejsza go. Jednocześnie wierzyciel zapewnia w postaci promesą lub oświadczenia, że zezwala na zwolnienie nieruchomości z egzekucji, po otrzymaniu środków ze sprzedaży. W przypadku gdy sytuacja przedstawiona powyżej się nie wydarzy lub dłużnik nie ureguluje swoich zobowiązań proces egzekucyjny postępuje dalej. Dwa tygodnie po zakończeniu oszacowania i opisu nieruchomości, jest czas dla dłużnika na zaskarżenie - ma na to dwa tygodnie. 14 dni po zakończeniu opisu i oszacowania następuje uprawomocnienie. Po wymienionych czynnościach komornik może przekazać do wiadomości publicznej obwieszczenie o terminie licytacji. W przypadku terminu licytacji pojawia się ponownie co najmniej dwutygodniowy termin od daty obwieszczania o licytacji.

"Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa" -art. 945 par.2 KPC

Jak kupić nieruchomość przed licytacją komorniczą?

Dla inwestorów, zainteresowanych zakupem nieruchomości zadłużonej. Obserwując na bieżąco poprzez stronę licytacje-komornik.pl - obwieszczenia o terminach opisu i oszacowania można dotrzeć do osób, które są w sytuacji gdy sprzedaż przed licytacją i uregulowanie zadłużenia może im znacząco pomóc. Posiadając dane z obwieszczenia z dotarciem do tych dłużników nie powinno być problemów. Przygotować należy się natomiast na ciężką rozmowę, właściciel nieruchomości musi opowiedzieć inwestorowi o swoich długach aby ten mógł przygotować się do transakcji. Warunkiem zakupu takiej nieruchomości jest uregulowanie wszelkich obciążeń i tym samym porozumienie się z wierzycielami. Taka sytuacja jest opłacalna dla obu stron, aczkolwiek muszą zadziać się następujące rzeczy by miała sens: - wartość zadłużenia nie może przekraczać wartości nieruchomości lub wierzyciel ustalić szczególne warunki spłaty, które pozwolą zwolnić nieruchomość i zakończyć egzekucję po zakupie. - najlepiej jest wynegocjować wydanie nieruchomości i wymeldowanie przed aktem notarialnym. - przed transakcją należy porozumieć się z komornikiem. Po umorzeniu egzekucji to na komorniku ciąży obowiązek wykreślenia wpisów w dziale III.

W przypadku opisanym w punkcie pierwszym gdy kwota zadłużenia przekracza wartość nieruchomości, a wierzyciel jest jeden. Istnieje możliwość porozumienia się z wierzycielem i tym samym pomóc dłużnikowi zawrzeć ugodę, w której cena nieruchomości zostanie przekazana na rachunek wierzyciela, który w zamian umarza dług lub pomniejsza go. Jednocześnie wierzyciel zapewnia w postaci promesą lub oświadczenia, że zezwala na zwolnienie nieruchomości z egzekucji, po otrzymaniu środków ze sprzedaży. W przypadku gdy sytuacja przedstawiona powyżej się nie wydarzy lub dłużnik nie ureguluje swoich zobowiązań proces egzekucyjny postępuje dalej. Dwa tygodnie po zakończeniu oszacowania i opisu nieruchomości, jest czas dla dłużnika na zaskarżenie - ma na to dwa tygodnie. 14 dni po zakończeniu opisu i oszacowania następuje uprawomocnienie. Po wymienionych czynnościach komornik może przekazać do wiadomości publicznej obwieszczenie o terminie licytacji. W przypadku terminu licytacji pojawia się ponownie co najmniej dwutygodniowy termin od daty obwieszczania o licytacji.