Licytacje komornicze – uwaga na dużą podaż ofert!

Wraz z wprowadzeniem ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) została odblokowana możliwość eksmisji oraz wznowione zostały licytacje komornicze nieruchomości zamieszkałych.

Ostatnie dwa lata to bardzo mała podaż na rynku licytacji komorniczych nieruchomości oraz z drugiej strony ogromny popyt na nieruchomości. Powodowało to, że ceny osiągane na licytacjach komorniczych w wielu przypadkach znacznie przekraczały wartość oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego. Na licytacjach zjawiało się często po kilkadziesiąt osób, które dążyły do zakupu za wszelką cenę często w ostatecznym rozrachunku przepłacając za nieruchomość. Bardzo rzadko dochodziło do drugiej licytacji, a nowych obwieszczeń o licytacjach komorniczych nieruchomości pojawiało się kilka lub kilkanaście dziennie.

Obecnie po odblokowaniu możliwości eksmisji w kwietniu 2022 roku wprowadzonego wcześniej ustawą z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych odblokowała się jednocześnie możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości zamieszkałych. Na efekty tych zmian nie trzeba było czekać długo, już po kilkunastu dniach pojawiła się duża ilość obwieszczeń o licytacjach komorniczych nieruchomości. Liczby prezentują się następująco:

18.05.2022 - 110
19.05.2022 - 113
20.05.2022 - 152
23.05.2022 - 126
24.05.2022 - 152
30.05.2022 - 113
31.05.2022 - 151
01.06.2022 - 138

Ogromna podaż nieruchomości z licytacji komorniczych będzie musiała teraz zderzyć się z ograniczonym popytem wywołanym podwyżką stóp procentowych. Pierwsze efekty są już widoczne, pojawia się znacząca ilość licytacji nieruchomości w drugim terminie.

Więcej o licytacjach komorniczych pod linkiem:

licytacje-komornicze