Jak sprawdzić czy działka położona jest na terenie zalewowym?

Kupując nieruchomość jedną z rzeczy, którą należy sprawdzić jest położenie na terenie, co do którego istnieje ryzyko powodzi. Część terenów pomimo istniejącego zagrożenia nigdy nie było faktycznie ofiarą powodzi, wiele zależy od uszkodzeń i położenia urządzeń mających chronić przed powodzią. Jak sprawdzić czy działka położona jest na terenie zalewowym? Gdzie szukać map dla terenów zagrożonych powodzią?

Obecnie najbardziej rzetelnym miejscem, w którym zgromadzone są mapy dla całego kraju połączone w jedną interaktywną mapę jest portal Informatycznego Systemu Osłony Kraju. Dostępną pod adresem https://isok.gov.pl. Poniżej krótka instrukcja korzystania z portalu. Strona i mapy są intuicyjne, a moduły działają bardzo dobrze, każdy bez problemu powinien poradzić Sobie z aplikacją.

jak odnaleźć tereny zalewowe

Po wejściu na stronę, wybieramy zakładkę Hydroportal, załaduje nam się wybór map. Dla analizowanego celu polecam mapę zagrożenia powodziowego lub mapę ryzyka powodziowego.

jak odnaleźć tereny zalewowe

Na portalu poruszamy się za pomocą wygodnej wyszukiwarki, wyszukując dokładny numer działki (który musimy znać) lub całą miejscowość. Gdy odnajdziemy oczekiwaną lokalizację nakładamy na nią warstwy mapy, w postaci:
Granice jednostek Wód Polskich
MZP z głębokością wody - 0,2% (raz na 500 lat)
MZP z głębokością wody - 1% (raz na 100 lat)
MZP z głębokością wody - 10% (raz na 10 lat)
MZP z prędkością wody - 0,2% (raz na 500 lat)
MZP z prędkością wody - 1% (raz na 100 lat)
MZP z prędkością wody - 10% (raz na 10 lat)
Mapa Podziału Hydrograficznego Polski
MZP - zniszczenie lub uszkodzenie budowli piętrzącej
MZP - całkowite zniszczenie wału przeciwpowodziowego
MZP od strony morza - całkowite zniszczenie wału przeciwsztormowego
Mapa orientacyjna
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią *skrót MZP oznacza - mapę zagrożenia powodzowego

WYCENA TERENÓW ZALEWOWYCH