Ile kosztuje wycena działki?

Koszt wyceny działki niezabudowanej jest w głównym stopniu uzależniony od poziomu złożoności danej nieruchomości, celu wyceny i pracy jaką musi wykonać rzeczoznawca majątkowy. W związku z tym koszt sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej nie jest uzależniony od wartości przedmiotu wyceny.


Cel wyceny

Cel, dla którego sporządzany jest operat szacunkowy wpływ na złożoność i skomplikowanie operatu szacunkowego. Wynika z tego bezpośrednio nakład pracy jaki należy ponieść na ustalenie wartości nieruchomości oraz koszt przygotowania dokumentacji oraz informacji do sporządzenia wyceny.

 

Wydatki finansowe związane są głównie z kosztem przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, przygotowania danych o transakcjach nieruchomościami podobnymi na rynku oraz pobrania wymaganych zaświadczeń. Niewątpliwie cel wyceny ma istotny wpływ na czas przygotowania operatu.

 

 

 

Wycena nieruchomości gruntowej i wpływ na koszt wyceny.

Na poziom skomplikowania wyceny w przypadku działki wpływa jej położenie, wielkość, ilość i rodzaj elementów składowych posadowionych na gruncie, wielkość działki, rodzaj użytku, przeznaczenie nieruchomości oraz obciążenia, które należy również wycenić. Najczęściej dobrze rozwinięty lokalny rynek nieruchomości powoduje, że pozyskanie danych przez rzeczoznawcę generuje niższy koszt i tym samym wynagrodzenie rzeczoznawcy może być niższe. Jeżeli interesują Cię dane o rynku nieruchomości, to sprawdź mojego Twittera, gdzie regularnie publikuję opracowania na ten temat.

 

 

 

Koszt nieruchomości gruntowej domu przez IWN Wycena.

W przypadku Naszej firmy koszt wyceny nieruchomości gruntowej jest ustalany indywidualnie. Stawki zaczyna się od 300 zł netto. Jednakże dokładną cenę zależną od przedstawionych wyżej czynników możesz poznać kontaktując się z Nami.