Ile kosztuje notariusz przy kupnie nieruchomości?

Poszukując nieruchomości każdy kupujący zadaje sobie pytanie: “ Ile kosztuje notariusz przy zakupie nieruchomości?" - przed podpisaniem umowy. Podstawową opłatą stanowiącą wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego jest taksa notarialna powiększona o podatek VAT. Taksa notarialna jest zależna od wartości transakcji i reguluje ją Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Kwota transakcji

Kwota taksy notarialnej

do 3000 zł

100 zł

od 3000 zł do 10 000 zł

100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł

od 10 000 zł do 30 000 zł

310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł

od 30 000 zł do 60 000 zł

710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł

od 60 000 zł do 1 000 000 zł

1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł

od 1 000 000 do 2 000 000 zł

4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

powyżej 2 000 000 zł

6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł

 

Dodatkowe opłaty

Kupując nieruchomość na rynku wtórnym nieopodatkowaną podatkiem VAT, musimy dodatkowo liczyć się z podatkiem PCC w wysokości 2% od wartości transakcji. Podatek pobierany jest przez notariusza podczas umowy, a następnie przekazywany do Urzędu Skarbowego. Dodatkowe koszty, które należy ponieść u notariusza to:
 

-założenie księgi wieczystej dla nieruchomości 150 zł
-wpis w księdze wieczystej nieruchomości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego 200 zł
-odpis aktu notarialnego do 6 zł za stronę