Co wpływa na ceny transakcyjne nieruchomości

Ostatnie 12 lat

Analizując lata 2010-2022, widoczny jest wpływ czynnika inflacyjnego na wartość cen transakcyjnych sprzedawanych nieruchomości w Opolu oraz dla średniej z 10 największych miast w Polsce. W przypadku Warszawy i Wrocławia, na ceny nieruchomości większy wpływ miał poziom wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Można to utożsamiać z migracją zarobkową ludności do miast oferujących lepsze warunki płacowe w firmach. Wpływ czynników na ceny transakcyjne nieruchomości zmierzono przy pomocy współczynnika korelacji, którego wartość wyrażona jest w wartościach od -1 do 1. Pomimo przewagi w 12 letnim okresie w przypadku Opola i średniej ceny dla 10 miast inflacji jako wskaźnika o najlepszej korelacji z cenami nieruchomości, w ogólnym rozrachunku lepiej wypadł wskaźnik wynagrodzeń.

wycena nieruchomości wrocław

Ostatnie 5 lat

Ostatnie 5 lat to już znacząca przewaga wskaźnika poziomu wynagrodzeń, która sprowadza czynnik inflacyjny na mniej znaczącą pozycję. Obecna inflacja na poziomie 17,9% oraz rosnące stopy procentowe spowodują dalszy spadek korelacji pomiędzy ceną nieruchomości i inflacją. Potwierdzają to sporządzane przez Nas wyceny nieruchomości, które coraz rzadziej pokazują wzrostowy trend cenowy.

wycena nieruchomości wrocław

Wykres cen nieruchomości i analizowanych wskaźników

wycena jelcz-laskowice

Podsumowanie

Nie warto więc analizować inflacji w przypadku zakupów nieruchomości na cele inwestycyjne. Lepszym wskaźnikiem jest wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Należy więc poza monitorowaniem poziomu wynagrodzeń szukać lokalizacji, w których powstają nowe zakłady pracy lub inne inwestycje infrastrukturalne, które polepszą poziom finansowy życia okolicznych mieszkańców. W poszukiwaniu takiej lokalizacji warto posłużyć się pomocą rzeczoznawcy majątkowego, który przygotowuje podobne analizy potencjalnym inwestorom.