Cennik Wyceny Nieruchomości

Kalkulator
Na początek wybierz z rozwijanej listy 3 istotne cechy
Posiadana dokumentacja oraz termin
Określ jakie dokumenty posiadasz do wyceny oraz maksymalny termin oczekiwania na operat szacunkowy
Mam mapę z ewidencji gruntów lub mapę zasadniczą
Mam wypis z rejestru gruntów lub budynków
Mam rzut/projekt lokalu lub budynku
Total 0